Yeşil Lojistik

Yeşil Lojistik

TRANSAKTAŞ Global Lojistik, doğayı ve çevreyi korumanın bilinciyle hareket etmektedir. Bu sebeple “daha yaşanılabilir bir dünya için taşıyoruz” sloganını benimseyerek çalışmalarını yürütmektedir.. Bu bakımdan sektörünün çevreci uygulamalarını kapsamına alan Yeşil Lojistik konusunda son derece dikkatli davranmaktadır.

Ne taşırsak taşıyalım en önceliğimiz çevreyi korumaktır. Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekleyerek; faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit etmekte ve yasal mevzuatlara uygun olarak gereken düzenlemeleri sağlamaktadır. Bu sebeple şirketimiz CO2 salınımının azaltılması ve yakıt tasarrufunun azaltılması amacıyla filomuzu, yeni nesil motorlarla donatılmış araçlarla yeniliyoruz.
Hepimizin daha güzel yaşadığı bir dünya için; Doğal kaynakların tükendiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı ve insanlar tarafından doğaya verilen zararın her gün katlanarak arttığı dünyamızda; şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inancıyla TRANSAKTAŞ Global Lojistik, süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla her geçen gün daha fazla çalışmaktadır.